České centrum Bratislava

január 2021

Cena Susanny Roth 2021

online, 10. 1. - 31. 3. 2021

České centrum Bratislava sa tento rok prvýkrát zapája do 7. ročníka medzinárodnej prekladateľskej súťaže Cena Susanny Roth, ktorú organizujú České centrá a Českým literárným centrom, sekcie Moravskej zemskej knižnice v Brne. Súťaž je určená začínajúcim zahraničným prekladateľom z českého jazyka vo veku do 40 rokov. Ocenenie nesie meno slávnej švajčiarskej prekladateľky Susanny Rothovej, ktorá významne prispela k propagácii súčasnej českej literatúry v zahraničí.

Viac informácií

On-line prednáška o češtine: No nevim no

online, 21. 1. 2020 o 18:00

Srdečne vás pozývame na sledovanie on-line prednášky o češtine Mgr. Lucie Jílkovej, Ph.D., z Ústavu pre jazyk český Akadémie vied Českej republiky s názvom No nevim no alebo diskurzné markery v češtine.
Prednáška bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom vo štvrtok 21. 1. 2021 od 18:00
.

Viac informácií

Medzinárodná detská výtvarná súťaž a výstava Lidice

online, 1. 1. -19. 2. 2021

Medzinárodná výtvarná súťaž pre deti od 4 do 16 rokov tento rok vyhlasuje už 49. ročník. Na počesť stého výročia od prvého uvedenia Čapkovej hry R.U.R. a vzniku slova robot bude práve robot a umelá inteligencia témou súťaže. Zúčastniť sa môžu základné, stredné a umelecké školy naprieč Európou, súťaž je otvorená aj jednotlivcom.

Viac informácií

Nový dizajn webových stránok

Od januára 2021 spúšťame nový dizajn webových stránok Českého centra Bratislava, ktorý je jednotný zo všetkými centrami vo svete.

Sledujte nás na našom novom webe!

facebook
instagram
youtube

České centrum Bratislava

Prepoštská 6, P.O.Box 348, 814 99, Bratislava

ČESKÉ CENTRUM BRATISLAVA je súčasťou siete 25-tich ČESKÝCH CENTIER vo svete, ktoré sú príspevkovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí ČR. Poslaním Českých centier je predovšetkým rozvoj kultúrnej diplomacie. Na Slovensku je České centrum už od roku 1994. Aktuálne sídli v ČESKOM DOME, ktorý taktiež spravuje. Je súčasťou Európskeho združenia národných kultúrnych inštitúcií EUNIC.

www.ceskestopy.sk      www. ceskydom.sk